nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Agrarische ondernemers en loonbedrijven die kunnen aantonen dat zij een driftarme spuittechniek hebben gekocht die in 2020 wordt geleverd en zal worden ingezet, hoeven in 2020 geen aanvullende maatregelen te nemen. 
Wel moet de nu ook al geldende minimale teeltvrije zones langs watervoerende sloten worden aanhouden. 
Deze oplossingsrichting is onderdeel van de begin 2019 gemaakte afspraken tussen het georganiseerde bedrijfsleven, de Unie van Waterschappen, de ministeries over de drukregistratievoorziening en de alternatieven.

Veldspuiten met 90 graden doppen
Waarschijnlijk begin 2020 wordt de toepassing van meer 90 graden doppen op een verlaagde spuitboom onderzocht en opgenomen op de DRD-lijst voor toepassing door ondernemers. Deze afspraak sluit daar nu goed bij aan.
Het is op deze termijn niet meer mogelijk om deze technische aanpassing van de spuitbomen voor 90 graden doppen nog te realiseren. Uit bedrijfseconomisch oogpunt kan het wenselijk zijn om bestaande spuitmachines die nog niet economisch afgeschreven zijn aan te passen aan deze techniek, voordat je de machine vervangt voor een nieuwe duurdere uitvoering zoals Wingssprayer, luchtondersteuning, MacGrow of Wave techniek. Op dit moment hebben telers nog geen keuze kunnen maken omdat nog niet zeker is of en welke doppen er komen en of deze praktisch inzetbaar zijn.

Afspraken vanaf 2020
Vanaf 2020 gelden de in 2019 gemaakte afspraken over de toepassing van de drukregistratievoorziening en de alternatieven voor de conventionele veldspuit voor neerwaarts spuiten:

  • Doppen die zijn toegelaten tot 2 bar zijn niet meer toegestaan;
  • Voor doppen die zijn toegelaten van 2 tot 3 bar en voor luchtvloeistof-mengdoppen geldt de drukregistratievoorzieningplicht;
  • Voor doppen die zijn toegelaten bij 3 bar of hoger geldt geen drukregistratievoorzieningplicht;
  • De alternatieven voor de drukregistratievoorziening zijn:
    • Verdubbeling van de teeltvrije zone langs watervoerende sloten. Voor droge sloten (van 1 april tot 1 oktober niet watervoerend) moet de gangbare teeltvrije zone worden aangehouden.
    • Toepassen van een spuittechniek met aanvullende driftreducerende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een verlaagde spuitboom met 90o doppen met 25 cm spuitdopafstand, sleepdoek, Wave, Wingssprayer of MagGrow.
Na het overgangsjaar 2019 wordt in 2020 gestart met het houden van toezicht op de gemaakte afspraken.
 


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend:
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies